பத்வா சைலாணி:
Tamil Salaf

  

பத்வா சைலாணி: ஆர்ப்பாட்டம் என்று மிருகங்கள் போன்று  நடந்துக் கொள்வது  எப்போதும் இஸ்லாமி வழி முறையன்று. http://fatwasaylani.blogspot.comComments: 2
Assalamu alaikum shk. ஈத் பெரருநாள் வாழ்த்துகள் சொல்வது (eid mubarak) பித்அத்தா அதை பற்றி Article எனக்கு கொடுங்கள் நான் தெரிந்து கொள்ள....
syed ahamed September 12, 2013
Assalamu alaikum, oru magan avanudaiye petrorgalukku viruppam illaadhevargalidam pesaamal iruppadharko alladhu avargal kudukkum anbalippai peraamal iruppadharko anumadhi undaa
Syed Ahamed September 12, 2013
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: