நபி வழியின் உண்மைகளும் திரைப்படங்களின் மடமைகளும்
Tamil Salaf
நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே செலுத்தவேண்டிய நேசமும் பாசமும்
நபி வழியின் உண்மைகளும் திரைப்படங்களின் மடமைகளும்   1  2 

இந்த வார குத்பா (12  துல்கஃதா  1433 / 28.09.12 )   

Neg - நபியின் வழிகாட்டதலும் அவர் மீது நேசத்தின் அடையாளமும்  நபிவழிக்கு இயக்கங்களின் நாசங்களும் உம்மத்தின் வீழ்ச்சியும் 


Q & A - இஸ்லாத்தை உள்ளாலும் வெளியாலும் தடுக்கும் திட்டங்களும்  யூத நசாரா கூட்டங்களும் இயக்கங்களும் அதன் போராட்டங்களும்  


Col - நபி விடயத்தில் யூதர்களின் தந்திரங்களும் அதில் சிக்கிய வழி கெட்ட கூட்டங்களும்
ஷிர்க்கின் பேராபத்துக்களும் நாடக நடிப்பில் ஏகத்துவ நபி வழியை மறந்த முஸ்லிம்களும்
Comments: 3
Aslamu alaikum i want manjilathussunna adio
abdul malik September 12, 2013
aslamu aiaikum i want pengal thoulukai murai
bargana September 12, 2013
Assalamu alaikum Varahmathullah.
I need to what are the correct ways to prevent Kanneru
Mohamed Sadham Hussain September 12, 2013
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: