பத்வா சைலாணி: ஆர்ப்பாட்டம் என்று மிருகங்கள் போன்று  நடந்துக் கொள்வது  எப்போதும் இஸ்லாமி வழி முறையன்று. 

                                         


ஷவ்வால் மாதமும் அதன் ஆறு நோன்புகளும் .....
12 Aug 2014 அல் மன்ஹஜுள் கவிம் பாட வகுப்பு - உண்மையான நட்பின் மற்றும் நேசத்தின் அடையாளம் 


அதன் ஏற்பாடுகளும் அத் தார் அஸ் ஸலபிய்யாவின் 
அச்சுறுத்தல்களும்

05 Aug 2014 அல் மன்ஹஜுல் கவீம் ஃபித் தஹஸ்ஸி பிர் ரசூலில் கரீம்
ஷேக் ஸைத் அல் மத்களி அவர்களின் கிதாப் "தோழமை உங்கள் மார்க்கத்தை தீர்மானிக்கும்".
28 July 2014 உண்மையான பிரதிபலன்கள் ரமலானின் பின் பெருநாள் குத்பாரமலான் 1435 - 2014  சிறப்பு நிகழ்சிகள் 

22 June 2014 நாட்டின் தற்போதைய சூழ்நிலையும் முஸ்லிம்களின் கடமைகளும் அது பற்றிய  ஒரு உபதேசமும்

08 June 2014 ஹஜூரிய்யா அழைப்புபணியும் உம்மத்திற்கு ஒரு எச்சரிக்கையும்


புதிய புதிவுகள்,புதிய வகுப்புகளின் ஒலிப்பதிவுகளின் லிங்குகளின் பதிவை டுவிட்டர் பகுதியில் காணலாம்


            


Dar As-Salaf is on Mixlr     


Edicy. Make a website.