பத்வா சைலாணி: ஆர்ப்பாட்டம் என்று மிருகங்கள் போன்று  நடந்துக் கொள்வது  எப்போதும் இஸ்லாமி வழி முறையன்று. 


14 Apr 2014  உலமாக்களின் தொடர்ப்புகளும் கமாலியூன்களின் ஆட்டங்களும்

13 Apr 2014 அபூகதீஜா வின் பேச்சிக்கு ஒரு மறுப்பு  
உலமாக்களை கண்ணியப்படுத்துவதும் அஹுளுள் ஹதீஸின் நடுநிலையான போக்கும்   


புதிய புதிவுகள்,புதிய வகுப்புகளின் ஒலிப்பதிவுகளின் லிங்குகளின் பதிவை டுவிட்டர் பகுதியில் காணலாம்


  • 28 Mar 2014  அல் இக்னா - ஷேக் முஹம்மத் பின் ஹாதி ஹபிதஹுல்லாஹ் வின் கிதாப் பின்பற்றுவதில் வகுப்பு  1   2   3  
  • 20 Feb 2014 அல் குர் ஆன் வகுப்பு - சூரதுல் பாத்திஹாவின் சிறப்பை பற்றி வந்துள்ள அறிவிப்புக்களும் அதன் அறிவிப்பாளர் வரிசை பற்றிய விபரங்களும் தன்மைகளும் தொடர்ச்சி 
            


Dar As-Salaf is on Mixlr     


Edicy. Make a website.