பத்வா சைலாணி: ஆர்ப்பாட்டம் என்று மிருகங்கள் போன்று  நடந்துக் கொள்வது  எப்போதும் இஸ்லாமி வழி முறையன்று. 25 July 2014 ஸாஃ என்ற அளவை முறையை ஸக்காத்துல் பித்ர் விடயத்தில் உயிர்ப்பித்தல்

"கியாமு ரமலான்" இமாம் நாசீருத்தீன் அல்பானியின் கிதாபில் இருந்து பாடங்கள் வகுப்பு  1   2   3    4   5   6   7   8   9   

25 July 2014 நபி வழியை நோக்கி எனது ஊரை நோக்கி ஒரு அழைப்பு  1    2  
19 July 2014 முஸ்லிம்களின் வளர்ச்சியும் அதன் அடிப்படைகளும்  1    2  


18 July 2014 குத்பா பின் உரை - நபியை பின்பற்றுவதில் உறுதியாக 
இருப்பதின் சிறப்பும் மனிதர்களின் கருத்துக்களை 
பின்பற்றுவதின் குறையும்

17 July 2014 அல் மன்ஹஜுள் கவீ ம் - ஷேக் ஸைத் அல் மத்கலி அவர்களின் கிதாபில் இருந்து தொடர் பாடங்கள் நேசத்தை அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் மற்றும் முஃமினீன்களுக்கும் வைத்திருபதும்

17 July 2014 இவ்வருட 1435க்கான ரமலானின் கடைசி பத்து நாட்கள் எதிர் நோக்கப்படுவதால் அதன் மகத்துவமும், அதன் முக்கியத்துவமும்


15 July 2014  அல் மன்ஹஜுள் கவீ ம் - ஷேக் ஸைத் அல் மத்கலி அவர்களின் கிதாபில் இருந்து தொடர் பாடங்கள்  "முஃமீன்களை பரிபூரணமாக்கும் 10 பண்புகள் "

22 June 2014 நாட்டின் தற்போதைய சூழ்நிலையும் முஸ்லிம்களின் கடமைகளும் அது பற்றிய  ஒரு உபதேசமும் 

08 June 2014 ஹஜூரிய்யா அழைப்புபணியும் உம்மத்திற்கு ஒரு எச்சரிக்கையும்

06 Jun 2014 உலமாக்களிடம் நேரடியாக இல்மை பெற்றுக் கொள்வதும் எம்மையும் எமது குடுபத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்வதும்  
14 Apr 2014  உலமாக்களின் தொடர்ப்புகளும் கமாலியூன்களின் ஆட்டங்களும்

13 Apr 2014 அபூகதீஜா வின் பேச்சிக்கு ஒரு மறுப்பு  
உலமாக்களை கண்ணியப்படுத்துவதும் அஹுளுள் ஹதீஸின் நடுநிலையான போக்கும்   

புதிய புதிவுகள்,புதிய வகுப்புகளின் ஒலிப்பதிவுகளின் லிங்குகளின் பதிவை டுவிட்டர் பகுதியில் காணலாம்


  • 28 Mar 2014  அல் இக்னா - ஷேக் முஹம்மத் பின் ஹாதி ஹபிதஹுல்லாஹ் வின் கிதாப் பின்பற்றுவதில் வகுப்பு  1   2   3  
  • 20 Feb 2014 அல் குர் ஆன் வகுப்பு - சூரதுல் பாத்திஹாவின் சிறப்பை பற்றி வந்துள்ள அறிவிப்புக்களும் அதன் அறிவிப்பாளர் வரிசை பற்றிய விபரங்களும் தன்மைகளும் தொடர்ச்சி 
            


Dar As-Salaf is on Mixlr     


Edicy. Make a website.